O mne

ikona Nomad Design

Rastislav Jakubek

Začínal som kresbou a grafikou, neskôr maľoval štetcom. Od roku 1995 až do súčasnosti tvorím graffiti –streetart. Počas tohto obdobia som vytvoril množstvo malieb sprejom v exteriéri aj interiéri.

Mojej tvorbe dominuje štylizované písmo, kaligrafia a experimentovanie s ňou. Cit pre farby, dynamické tvary a harmonický abstrakt (spolu so snahou o originalitu a kreatívne posuny) tlačí moju tvorbu neustále viacerými smermi, a tá sa tak nedá jednoznačne zaradiť.

Ale tvarový a farebný perfekcionalizmus spolu s prekvapeniami vo vývine štýlu sú akousi zárukou, že táto nevyspytateľnosť a večná sloboda je prínosom pri mojom hľadaní hlbokej podstaty úprimnej tvorby zo srdca, bez podliehania okolitým trendom a filozofiám.

Vizuálne vyžarovanie

Dôraz kladený na vizuálne vyžarovanie a „očarenie“ pozorovateľa je priamym a prostým cieľom, je oslobodený od prehnaného konceptualizmu a špekulácií.

Heslo „ide o výsledok“ núti umelca o maximálnu snahu až do bodu, kedy akákoľvek ďalšia práca na diele mu už môže len uškodiť, pretože cit hovorí, že dosiahol v podstate „dokonalosť“ vo svojom originálnom dobrodružstve.

Pri tvorení zákaziek platí tiež „snaha o výsledok“, v rámci možností dosiahnuť maximum v určitej obmedzenej dimenzii. Obľuba patrí abstraktným kompozíciám. Pri zobrazovaní realizmu, prioritou je vyhnúť sa čo najviac gýču, ktorý pri maľovaní reálií hrozí (aj pri dokonalom stvárnení obsahu).

Spontánna tvorba

Hlavne pri technike airbrush (kde jemnosť detailov „odstráni“ ťahy a hrozí prehnaný vyumelkovaný gýč) je pre mňa výzvou vytvárať čisté citlivé umenie, ktoré neskĺzne do jednoduchej účelovej remeselnosti, ako sme tomu svedkami napr. pri tetovacom biznise.

Napríklad spontánna tvorba nálepiek (ako ďalšia dimenzia jeho tvorby, ktorá je v tomto umeleckom rozsahu ojedinelá) je typickou ukážkou ješitnosti „tvoriť netvorené“ a rozptyľovať svoju tvorbu do stále ďalších neobjavených dimenzií, ktorých je okolo nás nespočetné množstvo. Túžba ich okúsiť je nekonečné perpetum mobile mojej tvorivej vášne bez oficiálnych pravidiel a prispôsobovania sa vyšľapaným cestám.

NOMAD DESIGN